18 May 2009

bila masuk dalam solat

::: bila masuk dalam solat :::

Kuliyah : Kuliyah Maghrib Bulanan
Kitab : Perukunan
Lokasi : Masjid Pondok Al-Mustaqim
Tarikh : 03 Februari 2009
Hari : Selasa
Ulasan : Masuknya seseorang itu dalam solat ialah dengan menyebut huruf "rar" .. sekiranya telah menyebut huraf rar .. maka haram melakukan perbuatan diluar solat .. melainkan perkara dharurah .. tetapi sekiranya masih belum menyebut huruf rar .. maka hukumnya adalah harus kita melakukan perbuatan yang diluar solat ..

0 comments: