18 May 2009

2 perbuatan manusia

::: 2 perbuatan manusia :::

Kuliyah : Kuliyah Maghrib Bulanan
Kitab : Wasiat Agama
Lokasi : Masjid Pinang Merah - Paka
Tarikh : 02 Februari 2009
Hari : Isnin
Ulasan : Semua perbuatan manusia terbahagi kepada 2 keadaan .. perbuatan yang zahir .. dan perbuatan yang batin .. perbuatan yang zahir tidak sama dengan perbuatan batin .. apa yang terlintas di-dalam tidaklah dikira dosa .. melainkan kita membetulkanya ..

0 comments: