01 December 2008

perbuatan yang memerlukan niat

::: perbuatan yang memerlukan niat :::

Kuliyah Maghrib Mingguan Ustaz Azhar Idrus Di Surau Flat Gelong Bilal pada 19 Oktober 2008

::: terdapat beberapa perbuatan yang memerlukan niat .. sekiranya tidak dumulakan dengan niat .. makan ianya tidak sah .. antaranya ialah mengambil wudhu' .. sembahyang .. dan seumpamanya .. sekiranya tidak didahulukan dengan niat .. maka hukumnya adalah tidak sah ..

tetapi terdapat juga perkara yang berkaitan dengan ibadah .. tetapi tidak perlu kepada niat .. antaranya ialah memandikan mayat .. tidak perlu kepada niat .. maka walaupun orang bukan islam yang memandikan mayat .. hukumnya adalah sah .. :::

0 comments: