02 December 2008

definisi darah nifas

::: definisi darah nifas :::

Kuliyah Maghrib Minggu ke3 Ustaz Azhar Idrus Di Masjid Sultan Ahmad Shah - Kuantan pada 20 Oktober 2008

::: allah telah menetapkan kepada kaum wanita beberapa jenis darah yang keluar dari kemaluan .. dan mempunyai hukum yang berbeza antara satu sama lain .. mengenali jenis-2 darah dan hukum ini adalah wajib kerana ia berkaitan dengan ibadah ..

bagi seorang yang mengaku islam .. maka ia wajib mengetahui jenis-2 darah dan hukumnya kerana ia adalah fardhu 'ain .. sesiapa yang tidak tahu membezakan jenis darah .. hukumnya adalah berdosa .. :::

0 comments: