29 November 2008

muqadimah 'muniyatul musholi'

::: muqadimah 'muniyatul musholi' :::

Kuliyah Maghrib Minggu ke2 Ustaz Azhar Idrus Di Masjid Simpang 4 Cendering pada 13 Oktober 2008

::: pengertian tajuk kitab "Muniyatul Musholi" yang boleh dihuraikan dengan panjang .. mengikut ilmu masing-2 ..

kitab ini membicarakan perkara-2 yang berkaitan dengan sembahyang .. masalah-2 yang berlaku ketika mendirikan solat .. samada perkara yang membatalkan sembahyang .. sunat-2 dalam sembahyag .. dan sebagainya .. :::

0 comments: