24 November 2008

adab-2 ketika qada hajat

::: adab-2 ketika qada hajat :::

Kuliyah Maghrib Mingguan Ustaz Azhar Idrus Di Surau Flat Gelong Bilal pada 12 Oktober 2008

::: syara' telah menetapkan peraturan-2 yang perlu dipatuhi kepada umatnya ketika berada dalam tandas .. antaranya ialah perkara yang dilarang seperti bercakap .. buang pada air yang tenang .. dan semupamanya ..

manakala antara perkara yang dituntut ialah .. memakai sepatu .. tidak mengadap dan membelakang qiblat .. dan seumpamanya .. :::

0 comments: