11 September 2008

mencuri perkara yang haram

::: mencuri perkara yang haram :::

Kuliyah Maghrib Bulanan Ustaz Azhar Idrus Di Masjid Bukit Bading - Ajil pada 06 Ogos 2008

::: islam tidak mengenakan hukum hudud kepada pencuri yang mencuri perkara / barang yang haram @ barang yang tidak dihormati syara' .. seperti arak .. alat permainan yang haram .. babi .. dan seumpamanya .. tujuan islam mengenakan hukuman ini ialah bertujuan untuk menjaga semua harta benda milik orang lain ..

mencuri pula tidak semestinya dipotong tangan .. tidak pula bebas tanpa hukuman .. walhal .. sebarang urusan yang berkaitan dengan ibadah .. mu'amalat .. munakahat dan jinayah .. rujuklah al-quran dan hadith .. bertanyalah pada alim ulama' yang jujur dengan ilmunya untuk mendapat hukum dan pandangan .. kerana ulama' itu seperti pelita bagi umat .. :::

0 comments: