30 December 2010

wajib kerana nazar

Kuliyah : Kuliyah Maghrib Mingguan ||
Kitab : Panduan Lengkap Fardhu Ain ||
Lokasi : Surau Gelong Bilal ||
Tarikh : 25 Oktober 2009 ||
Hari : Ahad ||
Ulasan : Bernazar ialah berazam & niat kerana Allah untuk melakukan sesuatu perkara .. dengan syarat apa yang dinazar itu perkara sunat dan harus sahaja .. perkara yang wajib dan haram tidak sah kerana perkara tersebut mesti dilakukan walaupun tidak bernazar seperti bernazar untuk melakukan solat atau bernazar untuk menutup aurat .. sekiranya seseorang itu telah bernazar .. maka hukumnya wajib ditunaikan ..

0 comments: