27 November 2010

Nisab di dalam zakat

Kuliyah : Kuliyah Maghrib Mingguan ||
Kitab : Panduan Lengkap Fardhu Ain ||
Lokasi : Surau Gelong Bilal ||
Tarikh : 27 September 2009 ||
Hari : Ahad ||
Ulasan : Umat islam wajib mengeluarkan zakat mengikut jenis-2 yang telah ditetapkan oleh syara' .. antaranya ialah zakat perniagaan .. zakat tanaman .. zakat ternakan .. zakat harta simpanan .. zakat emas & perak .. kesemua jenis zakat ini mestilah cukup nisab & haul untuk dikenakan zakat ..

Kambing : 40 ekor .. zakat 1 ekor
Lembu : 30 ekor .. zakat 1 ekor
Unta : 5 ekor .. zakat 1 ekor

0 comments: