08 October 2010

sifat Allah yang ke-11

Kuliyah : Kuliyah Subuh (Ramadhan) ||

Kitab : Hidayatul As-Shibyan ||
Lokasi : Masjid Pengadang Baru ||
Tarikh : 18 Ogos 2009 ||
Hari : Jumaat ||
Ulasan : Allah mempunyai sifat yang tidak terbilang banyaknya .. tetapi ulama-2 telah menggariskan beberapa sifat Allah yang wajib diketahui bertujuan untuk memudahkan orang awam untuk memahami dan belajar agama .. ualama-2 talah menyediakan hukum-2 yang telah siap untuk diamalkan oleh manusia .. tetapi ada juga manusia yang tidak mahu guna apa yang telah ulama-2 sediakan untuk kabaikkan kita ..

0 comments: