28 February 2010

bahana kerana nafakah


Kuliyah : Kuliyah Maghrib Bulanan ||
Kitab : Muhimmah ||
Lokasi : Surau Pak Tuyu - Gong Badak ||
Tarikh : 03 Julai 2009 ||
Hari : Jumaat ||
Ulasan : Seorang suami akan menerima azab dari Allah kerana tidak menunaikan nafakah yang wajib ke-atasanya .. bukan sahaja nafakah makan & minum .. tetapi nafakah agama yang wajib diberikan oleh suami kepada isterinya .. Allahu Rabbi .. luasnya pengertian nafakah di-dalam islam ..

0 comments: