15 October 2009

hukum yang boleh berubah

::: hukum yang boleh berubah :::

Kuliyah
: Kuliyah Maghrib Bulanan - M3

Kitab : Majmu' Salatha & Penawar Bagi Hati
Lokasi : Masjid Lama Sura - Dungun
Tarikh : 15 April 2009
Hari : Rabu
Ulasan : Di dalam syari'at islam terdapat 5 hukum syara' taklifi .. 5 hukum ini boleh berubah mengikut keadaan yang tertentu .. adakala haram .. adakala wajib .. adalaka harus .. dan sebagainya ..

0 comments: