10 April 2009

4 bahagian dalam islam

::: 4 bahagian dalam islam :::

Kuliyah
: Kuliyah Maghrib Bulanan - M3

Kitab : Hidayatul As-Shibyan
Lokasi : Masjid Pengadang Baru
Tarikh : 20 Januari 2009
Hari : Selasa
Ulasan : Allah telah menetapkan 4 perkara utama dalam beragama .. kesemua 4 bahagian ini perlu diamalkan untuk menyempurnakan tuntutan sebagai orang islam yang mengaku beriman .. antaranya ialah Ibadah .. Jinayah .. Mu'amalat dan Munakahat .. kesemua 4 perkara ini adalah kewajipan setiap orang islam ..

0 comments: