21 April 2009

1 berkaitan dengan ramai

::: 1 berkaitan dengan ramai :::

Kuliyah
: Kuliyah Maghrib Mingguan - M2 & M4

Kitab : Bahrul Maazi Jilid 7
Lokasi : Surau Haji Awang Ladang
Tarikh : 27 Januari 2009
Hari : Selasa
Ulasan
: Apabila lahir seorang manusia di-alam syahadah .. maka ramai golongan yang berhak ke-atas dirinya .. bukan setakat ibu-bapa mereka sahaja .. oleh itu hendaklah kita mengetahui hukm-hakam yang berkaitan denganya supaya kita telepas dari melakukan perkara dosa dan maksiat ..

0 comments: