27 February 2009

kisah mukjizat nabi

::: kisah mukjizat nabi :::

Kuliyah
: Kuliyah Maghrib Bulanan

Kitab : Anak kunci syurga
Lokasi : Masjid Pulau Ketam
Tarikh : 22 Disember 2008
Hari : Isnin
Ulasan : allah mengurniakan perkara-2 luar-biasa yang menyalahi adat untuk melemahkan golongan orang kafir .. kelebihan ini berbeza mengikut inidividu yang memilikinya .. pada nabi dinamakan mukjizat .. pada orang soleh dinamakan karamah .. pada orang biasa yang baik dinamakan ma'unah .. pada orang biasa tujuan untuk memalukan dia dinamakan sya'uzah ..

0 comments: