28 January 2009

terbatal tayammum kerana

::: terbatal tayammum kerana :::

Kuliyah
: Kuliyah Maghrib Mingguan

Kitab : Panduan Lengkap Fardhu Ain
Lokasi : Surau Gelong Bilal
Tarikh : 30 November 2008
Hari : Ahad
Ulasan : perkara yang membatalkan tayammum sama dengan perkara yang membatalkan wudhu' .. seperti keluar sesuatu dari 2 jalan .. menyentuh isteri .. dan sebagainya .. tetapi dalam bab tayammum terdapat beberapa perkara tambahan antaranya ialah apabila melihat / terjumpa air sebelum solat .. tetapi apabila selesai takbir .. maka datang hujan / air .. maka tidak batal tayammmnum ..

0 comments: