19 January 2009

syarat & cara tayammum

::: syarat & cara tayammum :::

Kuliyah
: Kuliyah Maghrib Mingguan

Kitab : Panduan Lengkap Fardhu Ain
Lokasi : Surau Gelong Bilal
Tarikh : 23 November 2008
Hari : Ahad
Ulasan : tayammun ialah debu tanah yang digunakan untuk berwudhu' sebagai ganti sekiranya tidak terdapat air .. adakala tayammum dibenarkan walaupun ada air .. tetapi apabila berlaku sakit yang boleh menyebabkan mudharat sekiranya terkena air ..

0 comments: