16 November 2008

cara untuk melakukan istinja'

::: cara untuk melakukan istinja' :::

Kuliyah Maghrib Mingguan Ustaz Azhar Idrus Di Surau Flat Gelong Bilal pada 05 Oktober 2008

::: istinja' ialah membasuh najis yang keluar dari qubul & dubul .. dengan menggunakan sebarang cara yang telah disebut syara' .. tujuanya ialah untuk membersih najis yang terdapat pada 2 jalan tersebut ..

wajibnya istinja' ialah kerana terdapat najis pada zahir kemaluan .. sekiranya tidak terdapat najis .. maka tidak wajib instinja' .. tetapi membatalkan wudhu' .. kerana salah satu perkara yang membatalkan wudhu ialah .. keluar sesuatu dari 2 jalan .. :::

0 comments: