27 October 2008

waktu yang haram di-Talak

::: waktu yang haram di-Talak :::

Kuliyah Bulanan (Ramadhan) Ustaz Azhar Idrus Di Masjid As-Solihin Taman Permai Jaya - Kemaman pada 16 September 2008

::: haram bagi seorang suami menceraikan isterinya ketika dalam keadaan Haidh .. tetapi cerai itu tetap jatuh mengikut jumlah yang telah dilafaz .. waktu yang dibenarkan menceraikan isteri ialah setelah "suci" .. bukan mesti bersih "mandi" ..

inilah antara perkara-2 agama yang perlu diketahui oleh setiap suami .. masih ramai lagi suami yang tidak mengetahui selok-belok hukum berkaitan dengan munakahat .. allahu rabbi .. :::

0 comments: