25 October 2008

pentingnya toharah dalam kehidupan

::: pentingnya toharoh dalam kehidupan :::

Kuliyah Mingguan Subuh (Ramadhan) Ustaz Azhar Idrus Di Surau Flat Gelong Bilal pada 13 September 2008

::: suci dari hadas kecil atau besar adalah wajib untuk mendirikan sembahyanga atau ibadah lain yang memerlukan suci dari hadas tersebut .. orang yang melakukan ibadah tanpa menyucikan diri hadas kecil atau besar adalah tidak sah walaupun tidak sengaja .. tetapi tidak berdosa ..

cara untuk menyucikan najis mestilah menggunakan air mutlak .. selain dari itu adalah tidak sah .. air mutlak ialah air yang diberi nama dimana ia berada .. sebagimana yang telah diketahui air mutlak ada 7 jenis .. :::

0 comments: