01 August 2008

masalah berkaitan nikah cerai

::: masalah berkaitan nikah cerai :::

Kuliyah Maghrib Minggu ke3 Ustaz Azhar Idrus Di Masjid Pengadang Baru pada 17 Jun 2008

::: hukum / masalah yang berkaitan dengan nikah cerai ialah bertujuan untuk menentukan samada batal wudu' dan haram nikah ..

antara sebab yang tidak membatalkan wudu' dan haram nikah ialah disebabkan oleh keturunan .. radha'ah (susuan) dan musoharoh (perkahwinan) .. sekiranya ada 3 sebab tersebut .. maka tidak batal wudu' dulu .. kini .. selamanya .. :::

0 comments: