06 July 2008

jauhi dari golongan ingkar

::: jauhi dari golongan ingkar :::

Kuliyah Maghrib Bulanan Ustaz Azhar Idrus Di Masjid Pinang Merah - Paka pada 02 Jun 2008

::: pesanan nabi kepada umat supaya selamat di dunia dan akhirat ialah mengikut segala peraturan dan larangan yang terdapat al-quran dan al-hadith .. kerana pesanan ini bukan hanya kebaikkan di-dunia .. bahkan sampai ke-akhirat ..

apabila di-dapati ada golongan yang ingkar dengan perintah allah dan suruhan rasul .. maka hendaklah kita jauhi darinya supaya kita selamat di-dunia dengan mendapat keberkatan dan selamat di-akhirat dari dihumban ke-dalam neraka allah .. na'uzubillah ..

0 comments: