21 April 2008

pergi haji untuk melancong

::: pergi haji untuk melancong :::

Kuliyah Maghrib Bulanan Ustaz Azhar Idrus Di Masjid Pinang Merah - Paka pada 07 April 2008

::: antara tanda hampir berlaku qiamat ialah .. orang yang pergi melakukan ibadah haji untuk tujuan melancong .. bukan kerana ibadah .. tetapi untuk mencari kemudahan .. semua kemudahan mestilah ada .. walaupun niatnya ikhlas .. tetapi keadaan sekeliling yang menyebabkan kurang pahala haji ..

nabi pernah bersabda .. orang yang melakukan ibadah haji .. ialah keadaan dirinya kusut masai dan berdebu .. :::

0 comments: