17 April 2008

cara membasuh najis

::: cara membasuh najis :::

Kuliyah Maghrib Bulanan Ustaz Azhar Idrus Di Pondok Al-Mustaqim - Kemaman pada 01 April 2008

::: terdapat 3 jenis najis yang wajib dibasuh mengikut cara-2 / kaedah tertentu .. mengikut tahap najis tersebut .. tujuan najis ini dibasuh ialah kerana ianya salah satu syarat untuk menyempurnakan ibadah yang akan kita lakukan ..

kerana itulah ulama' mengatakan .. bersuci itu adalah kunci kepada ibadah .. ini bermakna sekiranya diri kita .. pakaian kita .. tempat ibadah kita terkena najis .. maka solat atau ibadah yang memerlukan suci .. menjadi tidak sah .. :::

0 comments: