04 February 2008

solat minta hujan (istisqa')

::: solat minta hujan (istisqa') :::

Kuliyah Maghrib Mingguan Ustaz Azhar Idrus Di Surau Flat Gelong Bilal pada 20 Januari 2008

::: solat minta hujan sunat dilakukan oleh semua penduduk kampung yang terlibat .. sehingga disunatkan membawa binatang ternakan .. kanak-2 .. memakai pakaian yang lama / lusuh .. bahkan orang kafir zimmi juga diajak keluar bersama ..

antara tujuanya ialah untuk menunjukkan kepada allah .. bahawa kita sangat berhajat kepadanya .. tiada yang lain selain dari allah .. :::

0 comments: