27 January 2008

sastera hebat yang berguna

::: sastera hebat yang berguna :::

Kuliyah Maghrib Mingguan Ustaz Azhar Idrus Di Masjid Batu Buruk pada 10 Januari 2008

::: bermula orang yang alim / berilmu tanpa amal seperti redup (ghain) tanpa hujan ..
bermula orang kaya yang tiada pemurah seperti pokok yang tiada buah .. bermula orang yang papa / miskin yang tiada sabar seperti sungai yang tiada air .. bermula raja yang tiada adil / zalim seperti kambing yang tiada gembala .. bermula orang muda yang tiada taubat seperti rumah yang tiada atap .. bermula
perempuan yang tiada malu seperti makanan yang tiada garam ..

carilah maksud yang tersirat dengan cerita di atas .. terlalu banyak pengajaran yang akan kita perolehi .. insya'allah .. :::

0 comments: