01 January 2008

jenis binatang qurban

::: jenis binatang qurban :::

::: hanya binatang-2 tertentu sahaja yang boleh dibuat qurban .. selain dari binatang tersebut .. tidak sah untuk qurban .. 1- unta .. 2- lembu @ kerbau .. 3- kibasy .. 4- kambing @ biri-biri ..

selain binatang yang di-qurban .. bahagian qurban juga perlu mengikut syara' .. iaitu bermula dari 1 bahagian hingga 7 bahagian sahaja .. kecuali kibasy .. kambing @ biri-2 hanya 1 bahagian .. :::

0 comments: