24 December 2007

nilai mahar dalam perkahwinan

::: nilai mahar dalam perkahwinan :::

Kuliyah Maghrib Bulanan Ustaz Azhar Idrus Di Surau Bukit Bading - Ajil pada 04 Disember 2007

::: sebaik-2 maskahwin / mahar untuk seseorang perempuan itu adalah yang paling murah .. tetapi jumlah tersebut mestilah muafakat / dipersetujui oleh kedua-2 belah pihak ..

maskahwin bukanlah syarat sah nikah .. tetapi perkara yang wajib bagi lelaki untuk diberikan kepada pihak perempuan dengan jumlah yang telah dipersetujui .. :::

0 comments: